Stay up to date,

sign up to the newsletter

not now no, thanks
Choose an example file for valuation
Quick Contact

  +48 81 71-01-125
e.sklep@elektrospark.pl


Returns Policy

Create a request for a proposal

Only items in your basket can be valuated.

 

 

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pomocą unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/ord

 

Podstawa prawna:

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

 

Więcej informacji znajdziesz poniżej - wybierz odpowiednią zakładkę.

 

Informacje o zwrotach

        

Informacje o reklamacjach