Stay up to date,

sign up to the newsletter

not now no, thanks
Choose an example file for valuation
Quick Contact

  +48 81 71-01-125
e.sklep@elektrospark.pl


Rozdajemy ze Schneiderem

Create a request for a proposal

Only items in your basket can be valuated.

 

     REGULAMIN PROMOCJI MARKI SCHNEIDER REALIZOWANEJ W FIRMIE ELEKTRO-SPARK

       I.    CZĘŚĆ OGÓLNA

 1.  Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich organizowane są akcje promocyjne w firmie Elektro-Spark, zwane dalej promocją.

   

 2. Organizatorem promocji jest firma ELETRO-SPARK Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Energetyków, wpisana do Rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000115135.
 3. Promocja skierowana jest wyłącznie do podmiotów,  które w firmie Elektro-Spark posiadają status Klienta Biznesowego, którego definicja określona została w Regulaminie sklepu.
 4. Pracownicy Organizatora promocji, nie mogą być jej uczestnikami.
 5. Termin obowiązywania danej promocji oraz promowany asortyment, są każdorazowo określane w części szczegółowej Regulaminu.
 6. Otrzymana po spełnieniu warunków promocyjnych nagroda, nie podlega zwrotowi.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn.

 

       II.  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

 1. Promocja rozpoczyna się 09.11.2017 r., zaś kończy w momencie wyczerpania zapasów lub odwołania przez Organizatora, wyłącznie z ważnej przyczyny.
 2. Warunkiem otrzymania nagród jest zakup asortymentu marki Schneider Electric, przy poniższych założeniach:
  • za zakup na kwotę minimum 500 zł netto, Kupujący otrzyma wzornik do instalacji puszek, w cenie 1 zł netto
  • za zakup na kwotę minimum 1000 zł netto, Kupujący otrzyma tester obecności napięcia, w cenie 1 zł netto
  • za zakup na kwotę minimum 1500 zł netto, Kupujący otrzyma multifunkcyjny detektor kablowy, w cenie 1 zł netto
  • za zakup na kwotę minimum 2000 zł netto, Kupujący otrzyma przenośny bank energii 5000mAh, w cenie 1 zł netto
  • za zakup na kwotę minimum 3000 zł netto, Kupujący otrzyma lampę czołową Thorsman Topview, w cenie 1 zł netto
  • za zakup na kwotę minimum 4000 zł netto, Kupujący otrzyma lampę warsztatową Thorsman Led 30W, w cenie 1 zł netto

       * lampa warsztatowa Thorsman Led 30W niedostępna

       * przenośny bank energii niedostępny

       * multifunkcyjny detektor kablowy niedostępny

       * lampa czołowa niedostępna

     3. Promocja nie łączy się z innymi aktywnymi dla tego producenta.

     4. W powyższej promocji, Klient może wziąć udział jeden raz, wybierając jedną z nagród.